Ryzankizumab – co nowego po ECCO’23

Ryzankizumab – co nowego po ECCO’23
ECCO'2023

Ryzankizumab jest humanizowanym przeciwciałem, które wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (anty-p19 IL-23). Udostępniono analizę post-hoc badań klinicznych tego leku w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Podczas kongresu opublikowano uzupełnienie do wyników badań rejestracyjnych tej molekuły (ADVANCE, MOTIVATE, FORTYFY) w chorobie Leśniowskiego-Crohna (analiza post-hoc). Wiadomo jaki odsetek chorych z opóźnieniem odpowiada na leczenie. Ryzankizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, selektywnie wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (IL-23), bez wiązania się z IL-12. Blokując wiązanie IL-23 z jej receptorem ryzankizumab hamuje zależną od IL-23 sygnalizację międzykomórkową i uwalnianie cytokin prozapalnych . Rysankizumab w Unii Europejskiej jest zarejestrowany do stosowania w łuszczycy plackowatej i łuszczycowym zapaleniu stawów, podczas gdy w USA, od czerwca 2022 r., również w umiarkowanej do ciężkiej postaci aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna , . Podczas kongresu w Kopenhadze były tylko nieliczne doniesienia nawiązujące do efektywności tej molekuły i dotyczyły przede wszystkim badań w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Główna pula danych z badań ADVANCE, MOTIVATE, FORTYFY była opublikowana w The Lancet w maju 2020 , . W Kopenhadze udostępniono analizę post-hoc dodając, że ryzankizumab wiązał się z wyższą częstością klinicznej i endoskopowej odpowiedzi zarówno w 12 jak i w 52 tygodniu bez względu na wyjściowe wartości klinicznych i biochemicznych wskaźników aktywności choroby zapalnej . Innym praktycznym…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.