Ryzankizumab jest badany nie tylko w IBD – czy działa w astmie?

Ocena rysankizumabu w astmie wypadła źle, choć lek jest z powodzeniem stosowany w łuszczycy i w chorobie Crohna.

NEJM – ryzankizumab to przeciwciało przeciw Il-23, dla którego szuka się zastosowania w kolejnym obszarze terapeutycznym. Wyniki kontrolowanego badania klinicznego w astmie oskrzelowej. Ryzankizumab obecnie wchodzi do praktycznej terapii IBD. Amerykańska agencja FDA zarejestrowała pierwsze wskazanie, o czym piszemy w notatce RYZANKIZUMAB – kluczowa decyzja – w USA został zarejestrowany w chorobie Leśniowskiego-Crohna • Ryzankizumab jest humanizowanym przeciwciałem selektywnie wiążącym się z podjednostką p40 interleukiny-23 . • Był dotychczas zarejestrowany do stosowania w łuszczycy plackowatej i w łuszczycowym zapaleniu stawów . • Wykazano jego skuteczność w chorobie Leśniowskiego-Crohna . • Badania w colitis ulcerosa są w toku. CO NOWEGO – w badaniu fazy 2a w ciężkiej astmie oskrzelowej osoby otrzymujące rysankizumab jako badany lek wręcz szybciej doświadczały zaostrzenia choroby i częściej chorowały w ciągu całego roku niż otrzymujący placebo . Mediana czasu do zaostrzenia astmy podczas aktywnego leczenia wyniosła 40 dni, a u stosujących placebo 86 dni, co było nawet istotne statystycznie Ryc. Wpływ ryzankizumabu na czas do zaostrzenia astmy oskrzelowej (n=105) w porównaniu do placebo (n=109). HR 1.46 , p= 0.03. Na podstawie: Brightling CE i wsp. N Engl J Med. 2021 Oct 28;385(18):1669-1679.KONTEKST – mimo racjonalnych przesłanek wskazujących, że interleukina 23 ma wpływ na proces zapalny i przebudowę dróg…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.