Wysoka efektywność ryzankizumabu w realnej praktyce u pacjentów po co najmniej 4 zaawansowanych terapiach w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna. Przeprowadzono retrospektywną analizę leczenia ryzankizumabem, przeciwciałem przeciw p19 IL-23 w grupie 69 kolejnych pacjentów z 6 ośrodków w Belgii, którzy wcześniej otrzymali co najmniej 4 różne terapie zaawansowane. W tym 98% z nich otrzymywało wcześniej ustekinumab, który oprócz IL-12 hamuje także szlak zależny od IL-23. W 24. tygodniu obserwacji 64% pacjentów miało odpowiedź kliniczną bez GCS, a 18% remisję kliniczną bez GCS. Po roku odsetek pacjentów z odpowiedzią nie wzrósł, natomiast remisji zwiększył się do 27%. Obserwacja trwała średnio 68,3 tygodnie. Do tego czasu u 13 na 69 (18,8%) pacjentów odstawiono ryzankizuamb, a 14 na 69 (20,3%) operowano z powodu powikłań choroby. Nie odnotowano nowych informacji odnoszących się do profilu bezpieczeństwa. Inflammatory Bowel Diseases, izad315, https://doi.org/10.1093/ibd/izad315 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.