Ryzankizumab w lekoopornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Ryzankizumab w lekoopornej chorobie Leśniowskiego-Crohna

Ten lek z nowej, dynamicznie rozwijające się grupy anty-p19 IL-23, w realnej praktyce okazał się wysoce skuteczny u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby Leśniowskiego-Crohna. Inflamm Bow Dis.: Wysoka efektywność ryzankizumabu anty-p19 IL-23 w realnej praktyce u pacjentów po co najmniej 4 zaawansowanych terapiach w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna. Ryzankizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym, które selektywnie wiąże się z podjednostką p19 interleukiny 23 (IL-23). Hamuje zależną od IL-23 sygnalizację międzykomórkową i uwalnianie cytokin prozapalnych . Ryzankizumab pod nazwą Skyrizi jest zarówno w Unii Europejskiej jak i w USA zarejestrowany do stosowania w łuszczycy plackowatej, łuszczycowym zapaleniu stawów, jak również w umiarkowanej do ciężkiej postaci aktywnej choroby Leśniowskiego-Crohna , . Podmiot odpowiedzialny 28 sierpnia 2023 r. złożył wniosek do EMA o rejestrację zastosowania ryzankizumabu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Wcześniej w artykule Francuskie realia pisaliśmy o efektywności tej molekuły w chorobie Leśniowskiego-Crohna ocenianej w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej we Francji w ramach programu very early access. Tym razem w Inflammatory Bowel Diseases autorzy z ośrodka w Leuven opublikowali wyniki retrospektywnej analizy leczenia ryzankizumabem w grupie 69 kolejnych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna z 6 ośrodków w Belgii. Była to grupa o ciężkim, lekoopornym przebiegu choroby. 14 z nich miało wyłonioną stomię, a wszyscy…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.