Czy u chorych z IBD jest większe ryzyko udaru mózgu? Opracowanie z Karolinska Institutet

Czy u chorych z IBD jest większe ryzyko udaru mózgu? Opracowanie z Karolinska Institutet

Neurology, czerwiec 2023 r. Nowe informacje o możliwych współchorobowościach w przebiegu IBD – ważne uzupełnienie wiedzy o zaburzeniach zakrzepowo-zatorowych. Co nowego? Podsumowano dane z długookresowego (1969-2019) populacyjnego badania kohortowego przeprowadzono w Szwecji. Projekt z udziałem pacjentów z potwierdzoną mikroskopowo chorobą zapalną jelit miał dodatkową grupę kontrolną w postaci zdrowych krewnych . Uwzględniono informacje o 85 006 chorych (w tym 25 257 z chorobą Leśniowskiego-Crohna, 47 354 z colitis ulcerosa oraz 12 395 z chorobą niesklasyfikowaną), które odniesiono do informacji o 406 987 odpowiadających im przypadków osób z grupy kontrolnej oraz o 101 082 krewnych nieobciążonych takim rozpoznaniem (IBD-free). Udary w grupie pacjentów występowały z częstością 32,6 na 10 000 pacjento-lat, podczas gdy w grupie kontrolnej 27,7 na 10 000 pacjento-lat (aHR=1.13, 95% CI: 1.08-1.17). Ryzyko to utrzymywało się – jak piszą autorzy – także w 25 lat po rozpoznaniu i wiązało się z jednym dodatkowym udarem na 93 pacjentów. Te dodatkowe przypadki, jak sadzą, wynikały głównie z „dodatkowych” udarów niedokrwiennych (aHR=1.14; 1.09-1.18), a nie krwotocznych (aHR=1.06; 0.97-1.15). Wzrost ryzyka, który w sumie wydaje się niewielki, dotyczył w podobnym stopniu wszystkich trzech wymienionych wyżej rodzajów choroby zapalnej i utrzymywał się także w stosunku do populacji osób spokrewnionych bez rozpoznania IBD. Choć daleko…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds