Mesalazyna u starszych pacjentów z colitis ulcerosa

Mesalazyna u starszych pacjentów z colitis ulcerosa

JCC. Pacjenci w starszym wieku coraz częściej mają rozpoznawaną nieswoistą chorobę zapalną jelit. Czy mesalazyna w tej populacji to dobry wybór? Producent wykonał analizę post-hoc swoich 3 badań typu non-inferiority z udziałem łącznie 817 dorosłych chorych z łagodnym do umiarkowanego zapaleniem jelita grubego leczonych mesalazyną w dawce 1600 mg i 400 mg. Wyniki opublikowano podczas kongresu ECCO w Kopenhadze (P599). Wyodrębnienie subpopulacji powyżej 60 r.ż. pozwoliło ocenić efektywność mesalazyny w tej grupie w porównaniu do pozostałych uczestników. Częstość klinicznej i endoskopowej odpowiedzi i remisji nie różniła się. Mimo średnio dłużej trwającej choroby, większej liczby współchorobowości i większej liczby stosowanych leków u pacjentów powyżej 60 r.ż. mesalazyna podawana doustnie była równie skuteczna jak u młodszych dorosłych z colitis ulcerosa. Informacja jest istotna w kontekście wzrostu zachorowalności odnotowanego w ostatnich latach także wśród osób starszych.   Autor: Zespół IBDinFocus.com Referencje: Safroneeva E i wsp. P599 Similar efficacy of mesalazine in adult and elderly patients: post-hoc analysis of randomised non-inferiority trial of 1600 mg versus 400 mg tablets of mesalazine for the treatment of mild-to-moderate ulcerative colitis Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 17, Issue Supplement_1, February 2023, Pages i725–i727, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjac190.0729 Fotografia: Wurliburli / Pixabay Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.