Ozanimod a wcześniejsza ekspozycja na anty-TNFα w colitis ulcerosa. Jakie ma znaczenie?

Czy leki z grupy modulatorów receptora dla S1P też są mniej skuteczne w drugiej linii?

Am J Gastroenterol, grudzień 2020 r. Czy leki z grupy modulatorów receptora dla S1P też są mniej skuteczne w drugiej linii? CO WIADOMO – ozanimod wysokim powinowactwem wiąże się z receptorami 1 i 5 dla S1P. Mechanizm dalszego działania nie jest do końca poznany, choć finalnie wiąże się z hamowaniem migracji limfocytów poza obwodowe narządy limfatyczne, czyli np. OUN i do jelita . Ozanimod, pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Jest lekiem przeznaczonym do stosowania doustnie, raz dziennie. Nie ma rejestracji w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Znane są wyniki badania 2 fazy TOUCHSTONE oceniające ten lek po krótkim okresie stosowania (indukcja) . CO NOWEGO – po badaniu 3 fazy (True North) opublikowano dane dotyczące zarówno indukcji jak i rocznego leczenia podtrzymującego także w zależności od wcześniejszej ekspozycji pacjentów na anty-TNFα , . Rys. Częstość remisji klinicznej u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa) leczonych ozanimodem (1 mg/d) w terapii indukcyjnej i podtrzymującej z uwzględnieniem wcześniejszej ekspozycji na leki z grupy anty-TNFα. Definicje punktów końcowych standardowe. Interpretacja różnic w tekście. Na podstawie , . W całej populacji leczonych w 10 tygodniu wykazano wyższą skuteczność ozanimodu w…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.