Nawet w warunkach diety zdecydowanie bogatoresztkowej pikosiarczan sodu działa nie gorzej niż PEG

Nawet w warunkach diety zdecydowanie bogatoresztkowej pikosiarczan sodu działa nie gorzej niż PEG

Wytyczne podkreślają taką samą wartość preparatów zarejestrowanych do przygotowania pacjenta do kolonoskopii. Z ocen klinicznych wynika, że kluczowymi czynnikami dobrego przygotowania do kolonoskopii są objętość przyjętych płynów oraz czas ich przyjmowania w stosunku do początku badania. W artykule: Płyny są najważniejsze? Klucz do skutecznego przygotowania do kolonoskopii pisaliśmy o niezwykle ciekawym projekcie klinicznym przeprowadzonym w Izraelu, który umożliwił bardzo szczegółowe przeanalizowanie tej zależności. Ponadto ważna jest współpraca z pacjentem, czyli chęć do wypełniania zaleceń lekarskich, która jest pochodną akceptacji pacjenta dla właściwości organoleptycznych środka przeczyszczającego. Pozostają do uwzględnienia jeszcze takie czynniki jak dieta stosowana przecz chorych, skłonność do zaparć, czy wreszcie współchorobowości takie jak cukrzyca, czy niewydolność narządowa np. nerek czy układu krążenia. Do tych rozważeń ciekawy aport wnosi praca opublikowana w The Pan African Medical Journal, w której porównano efektywność przygotowania do kolonoskopii z zastosowaniem 4 L roztworu glikolu polietylenowego (PEG) w stosunku do przygotowania z pikosiarczanem sodu i cytrynianem magnezu (SPMC). Badanie przeprowadzono w dwóch dużych grupach pacjentów, odpowiednio było to 124 i 175 osób odpowiednio dla PEG dla SPMC. Byli oni w wieku od 22 do 92 lat (średnio 54). Dobre lub bardzo dobre przygotowanie do badania – oceniane w skali Aronchic – stwierdzono u odpowiednio 77 (62%)…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds