Słownik skrótów

Strona główna » Słownik skrótów

adalimumab

Crohn’s Disease – Choroba Crohna

confidence interval – przedział ufności

choroba Leśniowskiego-Crohna

etrolizumab

inflammatory bowel disease(s) – nieswoista(e) choroba(y) zapalna(e) jelit

infliximab

randomised controled trial – kontrolowane badanie z randomizacją

ulceraticve colitis – wrzodziejące zapalenie jalita grubego

ustekinumab

wedolizumab