Stymulacja nerwu błędnego wiąże się z istotnym zmniejszeniem aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna. Wyniki pilotowego badania klinicznego. Aby ocenić wpływ oddziaływania neuroimmunologicznego, 17 pacjentom z umiarkowanym do ciężkiego nasileniem choroby Leśniowskiego-Crohna, którzy nie odpowiadali na leczenie biologiczne, wszczepiono pod skórę stymulator nerwu błędnego. W 16. tygodniu indukcji uzyskano (średnia ± SD) istotne zmniejszenie aktywności choroby w CDAI różnica ‑86,2±92,8 (p=0,003), zmniejszenie FC o -2923±4104 (p=0,015), zmniejszenie osoczowego stężenia TNF i IFN-γ (46-52%) oraz u 11 na 15 zmniejszenie aktywności zapalenia w ocenie endoskopowej. Odnotowano jedno działanie niepożądane zależne od terapii w postaci zakażenia rany po implantacji stymulatora wymagające jego usunięcia. Journal of Crohn’s and Colitis, jjad151, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjad151 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.