Polscy pacjenci z IBD, szczepienia a COVID-19

Polscy pacjenci z IBD, szczepienia a COVID-19
ECCO'23

Jak wynika z wykładu Dr Piotra Kucha podczas ECCO’23, dorośli pacjenci z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit w naszym kraju częściej szczepili się przeciw SARS-CoV-2 niż osoby z populacji ogólnej. Jaki był finalnie wpływ tego szczepienia na ryzyko zachorowania, hospitalizacji i śmierci z powodu COVID-19?

Praca powstała pod kierunkiem prof. Edyty Zagórowicz na podstawie retrospektywnej analizy bazy danych NFZ.

Wśród chorych z IBD częstość szczepień była znamiennie wyższa niż w populacji ogólnej (72.1% vs 63.8%; p<0.001). Częstość szczepień rosła wraz z wiekiem pacjentów i była najwyższa w grupie 70-79 lat (88.2%).

Oceniono zgłoszenia do NFZ zakażeń, hospitalizacji i zgonów z powodu COVID-19 w okresie od października do grudnia 2021 roku.

Szczepienie zmniejszało wśród chorych z IBD ryzyko zakażenia SARS-CoV-2 o połowę (HR 0.53; 95% CI 0.5-0.57; p<0.001).

O połowę mniejsze było też w tej grupie ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19, a ryzyko zgonu było trzykrotnie mniejsze wśród zaszczepionych niż niezaszczepionych pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit.

Referencja:

  1. Kucha P i wsp. COVID-19 morbidity/mortality and vaccination against SARS-CoV-2 in patients with Inflammatory Bowel Disease in Poland: Nationwide Data Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 17, Issue Supplement_1, February 2023, Pages i29–i30, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjac190.0021

Fotografia: Julita / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.