Tirzepatyd w leczeniu otyłości. Bardzo wysoka skuteczność

Tirzepatyd w leczeniu otyłości. Bardzo wysoka skuteczność

NEJM, lipiec 2022 r. Udostępniono wyniki badania tirzepatydu, agonisty receptorów GIP i GLP-1, stosowanego u osób z otyłością, tym razem bez cukrzycy. Po 72 tygodniach redukcja masy ciała, w zależności od dawki, przekraczała 20%. Wyjściowa średnia masa ciała uczestników wynosiła 104,8 kg (BMI 38). Jest jeszcze jedna związana z tym dobra wiadomość.

Tirzepatyd wpływa na metabolizm glukozy oddziałując przez receptory GIP i GLP-1, co zwiększa wydzielania insuliny, zmniejsza wydziałanie glukagonu oraz opóźnia opróżnianie żołądka wpływając na odczuwanie sytości [1].

Tirzepatyd u osób z otyłością ma być podawany podskórnie raz w tygodniu. W najnowszym badaniu (SURMOUNT-1) wzięło udział 2539 osób. W czasie 72 tygodni, w którym zawiera się 20 tygodniowy okres eskalacji dawki, oprócz korzystnego wpływu na zmniejszenie masy ciała obserwowano równie korzystny wpływ tirzepatydu na wszystkie analizowane zmienne kardiometaboliczne [4].

Tirzepatyd a masa ciała badanie u osób z otyłością bez cukrzycy
Rys. Wpływ na zmniejszenia masy ciała tirzepatydu, agonisty receptorów GIP i GLP-1, podawanego w dawce 5 mg, 10 mf lub 15mg raz w tygodniu podskórnie w leczeniu osób z otyłością bez cukrzycy. Obserwacja w 72 tygodniu. Różnice pomiędzy każdym z komparatorów a placebo istotne statystycznie (p<0.001).

KONTEKST – wyniki te komentowane są wśród badaczy i producentów leków dość emocjonalnie, co nie dziwi zważywszy na krótki czas interwencji i wielkość przytoczonych cyfr.

Niektórzy podkreślają też jeszcze jedną dobrą wiadomość – obserwowana dynamika zjawiska redukcji masy ciała nawet pod koniec obserwacji najwyraźniej nie osiągnęła jeszcze swojego plateau.

Preparat ten w leczeniu otyłości jest dobrze tolerowany, ponieważ działania niepożądane były powodem zaprzestania terapii – w zależności od dawki – w od 4.3% do 7.1% przypadków, przy czym wśród otrzymujących placebo odsetek ten wyniósł 2.6 [4].

O jednym z problemów wiązanym z otyłością piszemy w artykule Finlandia. Lawinowy wzrost częstości bezdechu sennego

Referencje:

  1. Urva S i wsp. The novel dual glucose-dependent insulinotropic polypeptide and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) receptor agonist tirzepatide transiently delays gastric emptying similarly to selective long-acting GLP-1 receptor agonists Diabetes Obes Metab. 2020 Oct;22(10):1886-1891. doi: 10.1111/dom.14110
  2. FDA Approves Novel, Dual-Targeted Treatment for Type 2 Diabetes. U.S. Food and Drug Administration (FDA) (Press release). 13 May 2022
  3. Tirzepatide versus Semaglutide Once Weekly in Patients with Type 2 Diabetes. Frías JP i wsp. SURPASS-2 Investigators. N Engl J Med. 2021 Aug 5;385(6):503-515. doi: 10.1056/NEJMoa2107519
  4. Jastreboff AM i wsp. Tirzepatide Once Weekly for the Treatment of Obesity N Engl J Med 2022; 387:205-216 doi: 10.1056/NEJMoa2206038

Fotografia: Christine Sponchia / Pixabay

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ