To konieczny krok naprzód, ale czy rzeczywiście aplikacje już pomagają przygotować się do kolonoskopii tak samo dobrze jak pielęgniarka?

To konieczny krok naprzód, ale czy rzeczywiście aplikacje już pomagają przygotować się do kolonoskopii tak samo dobrze jak pielęgniarka?

Clinical Trial Endoscopy. Wraz ze wzrostem dostępności, a zatem i ilości wykonywanych kolonoskopii usprawnienie procesu przygotowania do niej jest koniecznością. Co nowego? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – kolonoskopia jest u przeciętnego pacjenta badaniem wykonywanym rzadko. Jednocześnie jest obciążająca i kosztowna. Jakość oczyszczenia jelita wiąże się z efektywnością badań przesiewowych raka okrężnicy . Dlatego tak istotne jest skuteczne przekazanie szczegółów zaleceń odnośnie przygotowania do niej. Nie ma dotychczas standardu metody kształcenia pacjentów optymalnego przygotowania się do kolonoskopii. Często rolę „edukatorów” pełnią osoby z zespołu pracowni endoskopowej. Wykorzystywane są też zarówno materiały drukowane jak i cyfrowe. CO NOWEGO – w prospektywnym randomizowanym badaniu klinicznym, w którym lekarz wykonujący endoskopię był „zaślepiony”, oceniono wpływ sposobu informowania o przygotowaniu do kolonoskopii. Porównano efekt stosowania komputerowego programu edukacyjnego do porady pielęgniarskiej . Kryterium efektywności była ocena oczyszczenia jelita w skali Boston. Spośród 497 pacjentów, 217 otrzymało poradę pielęgniarską, a 280 skorzystało z instrukcji komputerowej. W analizie per-protocol, czyli uwzględniającej wszystkich, którzy ukończyli badanie kliniczne, odpowiednie przygotowanie odnotowano u 93.2 % (261/280) szkolonych przy pomocy komputera i u 94.0 % (204/217) instruowanych przez pielęgniarkę . Różnica -0.8 % (95 % -5.1 % do 3.5 %) dowodziła, że ta nowa metoda nie jest gorsza (non-inferior) niż klasyczna…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.