Tofacytynib a częstość powikłań pooperacyjnych w colitis ulcerosa


Colorectal Dis, sierpień 2021 r. Farmakoterapia w IBD może mieć wpływ na bezpieczeństwo ewentualnego leczenia chirurgicznego, przede wszystkim z powodu zwiększonego ryzyka zakażeń w okresie okołooperacyjnym. Jak w tym kontekście oceniany jest tofacytynib? PROBLEM KLINICZNY – zarówno glikokortykoidy, jak i leki biologiczne, czy też nowe „małe molekuły” stosowane w IBD z powodu ich działania immunosupresyjnego mogą zwiększać ryzyko powikłań pooperacyjnych , . Jak w tym kontekście wypada tofacytynib? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – tofacytynib jest inhibitorem kinaz z rodziny JAK, tzw. kinaz janusowych. W komórkach ludzkich preferencyjnie hamuje sygnalizację heterodimerycznych receptorów cytokin, z którymi łączą się kinazy JAK3 i (lub) JAK1 . W 2018 r. tofacytynib został dopuszczony w USA i EU do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego , . Nie potwierdzono natomiast jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna. CO NOWEGO – oceniono wpływ stosowania tofacytynibu w czasie 30 dni przez zabiegiem u chorych z colitis ulcerosa na przebieg choroby w kolejnych 90 dniach po operacji . Zebrano dane z czterech ośrodków (styczeń 2018 – wrzesień 2020) o wszystkich dorosłych pacjentach (n=53) stosujących w czasie ostatnich 4 tygodni przed operacją tofacytynib. ​Większość miała w wywiadzie ekspozycję na leki biologiczne, a 27 chorych (51%) było aktualnie leczonych glikokortykoidami, średnio 30 mg…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.