Tofacytynib a lipidy krwi u chorych z colitis ulcerosa


Znany jest związek JAK inhibitorów z zaburzeniami gospodarki lipidowej. Jak grono znaczących ekspertów podsumowało dane w tym zakresie na temat tofacytynibu stosowanego w colitis ulcerosa? PROBLEM KLINICZNYCH – czy nowe leki mogą zwiększać ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych u chorych z IBD? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – tofacytynib jest inhibitorem kinaz z rodziny JAK, tzw. kinaz janusowych . Do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego został dopuszczony w USA i w EU w 2018 r. , . Nie potwierdzono natomiast jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Od 2019 r. EMA u pacjentów z czynnikami ryzyka zaleca stosowanie najmniejszych skutecznych dawek tofacytynibu z powodu ryzyka żylnej choroby zakrzepowo zatorowej . CO NOWEGO – w edycji z maja 2021 r. Inflammatory Bowel Diseases prof. Sands i prof. Colombel przedstawili analizę serii badań fazy 3 oraz ich otwartych (OLE) kontynuacji z zastosowaniem tofacytynibu w colitis ulcerosa . Uwzględniono dane od 1124 chorych, a czas ekspozycji na lek sięgał do 6,8 roku (łącznie 2576.4 pacjento-lat). Przeprowadzili też kwerendę danych literaturowych. Przywołali pogląd, że osoby z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego są w grupie podwyższonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, mimo zazwyczaj braku czynników predysponujących w tym hiperlipemii, oraz pogląd reumatologów, iż tofacytynib poprzez działanie przeciwzapalne przywraca profil lipidowy sprzed choroby…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.