Tofacytynib – czy rzeczywiście działa szybko?

W ocenie dzień po dniu korzystny wpływ tofacytynibu we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego był już w w trzeciej dobie.

Inflammatory Bowel Diseases, czerwiec 2022r. Jak w ocenie dzień po dniu wypadł tofacytynib? Pierwotnie oczekiwano szybkiego początku działania JAK inhibitorów, co byłoby korzystne dla chorych z ciężkim rzutem colitis ulcerosa. PUNKT WIDZENIA   CO WIADOMO – tofacytynib jest inhibitorem kinaz z rodziny JAK, tzw. kinaz janusowych. Preferencyjnie hamuje sygnalizację heterodimerycznych receptorów cytokin, z którymi łączą się kinazy JAK3 i (lub) JAK1 . Tofacytynib jest dopuszczony w USA i EU do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego (colitis ulcerosa) , . Nie potwierdzono natomiast jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna . CO NOWEGO – zespół z Uniwersytetu Karoliny Północnej ocenił prospektywnie w realnej praktyce za pomocą skali SCCAI (Simple Clinical Colitis Activity Index) oraz PROMIS (Patient-Reported Outcome Measurement Identification Systems) zmiany objawów raportowanych przez pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego w kolejnych dniach od rozpoczęcia terapii tofacytynibem. Obserwowano 96 osób, z których 67% nie odpowiedziało na dwie lub więcej terapie biologiczne, a 61.5% ciągle z powodu colitis ulcerosa stosowało glikokortykoidy. Istotna statystycznie poprawa mierzona w skali SCCAI pojawiła się już w 3 dobie podawania tofacytynibu i utrzymywała się w kolejnych dniach . Ponadto punktacja każdej ze składowych tej skali (częstość wypróżnień, domieszka krwi w stolcu, nagle parcie na stolec) również istotnie zmniejszyła się. KONTEKST…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ