Tofacytynib – kolejna terapia ratunkowa?


Tofacytynib jest postrzegany jako lek o szybkim początku działania. Zatem czy może pełnić rolę terapii ratunkowej w ciężkim rzucie colitis ulcerosa? CO WIADOMO –skuteczność terapii ratunkowych jest ograniczona i z czasem maleje. W chwili obecnej rolę terapii ratunkowej spełnia infliksymab i cyklosporyna, choć i one nie są w pełni skuteczne , , . PUNKT WIDZENIA CO NOWEGO – w jednym z terenowych ośrodków leczenia IBD w Australii u pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie ciężkiego rzutu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego opornego na glikokortykoidy, zastosowano tofacytynib w wysokiej dawce, to znaczy 10 mg trzy razy dziennie, bezpośrednio po rozpoznaniu braku efektywności leczenia infliksymabem . Czterech z pięciu pacjentów odpowiedziało na takie leczenie jeszcze podczas hospitalizacji, a tylko jeden wymagał kolektomii . W ciągu kolejnych 3 miesięcy żaden z tych czterech pacjentów nie musiał być operowany, a dwóch pozostawało w klinicznej i endoskopowej remisji. Nie odnotowano nowych sygnałów w zakresie bezpieczeństwa terapii tofacytynibem . KONTEKST – z całą pewnością to doniesienie, jako niewielka seria przypadków, ma małą siłę jako dowód naukowy, niemniej stanowi kolejną już przesłankę do dalszych systematycznych badań w tym zakresie. FORUM OPINII   Referencje: Lichtiger S. i wsp. Cyclosporine in severe ulcerative colitis refractory to steroid therapy. Engl J…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.