Tolerancja i efektywność kliniczna leków biopodobnych w IBD – doświadczenie z Kanady

Tolerancja i efektywność kliniczna leków biopodobnych w IBD – doświadczenie z Kanady

Dig Liver Dis. Oceniono dane kliniczne po zamianie leku oryginalnego na biopodobny. Przy czym zamiana ta nie była skutkiem decyzji lekarza, ale urzędniczego wyboru szpitala lub ubezpieczyciela. Podobnie jak ma to miejsce w Polsce szpitale w innych krajach także dysponują lekami wskutek wyboru dostawcy leku na podstawie m.in. oferowanych cen, a te są ustalane na drodze przetargu. Interesującą analizę, na podstawie prospektywnej obserwacji opisał niedawno zespół m.in. z McGill Univerisity w Montrealu. Uwzględniono w niej dane od 210 pacjentów z nieswositą chorobą zapalną jelit, którzy byli już w trakcie leczenia biologicznego. Lek biopodobny został w tej grupie podany z przyczyn „nie-medycznych” (non-medical switch), co w praktyce oznacza wspomniane przesłanki administracyjne. Poszukiwano różnicy w częstości występowania korzystnego efektu terapeutycznego na 8 tygodni przed zamianą, w chwili zamiany (baseline) oraz 12 i 24 tygodnie później. Jak wynika z ryciny, wartości opisujące kluczowe zmienne (remisję kliniczną oraz markery takie jak stężenie kalprotektyny, CRP, stężenie terapeutyczne leku typowe dla remisji oraz częstość występowania przeciwciał przeciw lekowi) we wszystkich punktach czasu były bardzo zbliżone, a różnice nie były istotne statystycznie. Ryc. Prospektywne badanie obserwacyjne pacjentów z IBD (n=210), w tym z chorobą Leśniowskiego-Crohna 81.4%. Różnice w kolejnych punktach czasu pomiędzy częstością remisji klinicznej (p =…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.