Trend w stosowaniu leków biopodobnych. Doświadczenie z Francji

Trend w stosowaniu leków biopodobnych. Doświadczenie z Francji

Scientific Reports. Na podstawie danych z francuskiej krajowej bazy danych SNDS (Système National des Données de Santé) obejmującej swym zasięgiem ponad 99% populacji tego kraju (68 mln) udało się prześledzić trendy w zastosowaniu leków biopodobnych od czasu ich wprowadzenia na rynek, czyli od 2015 r. do końca 2021 r. Pierwszym autorem opracowania jest Hugo Jourdaine. To badacz związany z EPI-PHARE, French National Agency for Medicines and Health Products Safety (ANSM) oraz French National Health Insurance (CNAM). Głównym atutem pracy, co się tu wyraźnie podkreśla, jest unikalna wielkości próby pozyskana z bazy francuskiego regulatora rynku. Zidentyfikowano 207 118 pacjentów, czyli wszystkich, którzy otrzymali takie leczenie w okresie od zarejestrowania pierwszego produktu biopodobnego we Francji, czyli począwszy od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2021 r. Z tego 115 656 były to przypadki inicjowania terapii biologicznej. Spośród terapii rozpoczynanych de novo infliksymabem, etanerceptem lub adalimumabem, leki biopodobne stanowiły odpowiednio 78%, 46% oraz 53%, przy czym w ostatnim roku prowadzonej analizy było to już odpowiednio 94%, 66% oraz 60%. We Francji w 2021 r. 94% terapii infliksymabem oraz 60% adalimumabem rozpoczynano lekiem biopodobnym. Natomiast zamiany z leku oryginalnego na biopodobny dokonano u 46%, 19% oraz 17% pacjentów w czasie całego przyjętego okresu…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds