Ultrasonografia w ocenie odpowiedzi na leczenie GCS ciężkiego rzutu colitis ulcerosa

Ultrasonografia w ocenie odpowiedzi na leczenie GCS ciężkiego rzutu colitis ulcerosa

JCC, czerwiec 2022 r. Dokładnie w którym miejscu oceniano jelito? Jaka różnica i kiedy miała największą wartość diagnostyczną?

CO NOWEGO – zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego w Kopenhadze w prospektywnym zaślepionym badaniu u 69 chorych z ciężkim rzutem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego leczonych GCS oceniał grubość ściany jelita w miejscu najbardziej zmienionym chorobowo przed rozpoczęciem leczenia, w 48 (+24) godzinie oraz w 6 dobie (+1).

We wszystkich przypadkach najbardziej zmieniona była esica. Za odpowiedź na leczenie GCS uznawano zmniejszenie wartości w częściowej Skali Mayo oraz brak terapii ratunkowej w czasie 7 dni.

Zmniejszenie grubości ściany o nie więcej niż 20% miało 84.2% czułość i 78.4% swoistości prognozowania braku odpowiedzi na leczenie.

KONTEKST – zmniejszenie grubości zmienionej zapalnie ściany jelita po podaniu glikokortykoidów jest najprawdopodobniej skutkiem wpływu GCS na drobne naczynia – ich obkurczenie i uszczelnienie – co zmniejsza obrzęk, a to jest już mierzalne metodami obrazowymi.

Ultrasonografia oferuje zatem nieinwazyjny i łatwo dostępny sposób bezpośredniej oceny tego zjawiska, co może ułatwić decyzje kliniczne.

Referencje:

  1. Ilvemark J i wsp. Early intestinal ultrasound predicts intravenous corticosteroid response in hospitalized patients with severe ulcerative colitis J Crohns Colitis. 2022 Jun 13;jjac083. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjac083. Online ahead of print.

Fotografia: ClaudiaWollesen / Pixabay

Aby napisać do redakcji, zaloguj się.


Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.