Upadacytynib. Skuteczność w colitis ulcerosa po roku leczenia.

Upadacytynib. Skuteczność w colitis ulcerosa po roku leczenia.
UEGW'22

UEGW, Wiedeń 8–11 października 2022 r. Upadacytynib w pośrednich zestawieniach z innymi nowoczesnymi terapiami wypadał bardzo dobrze. Jednak, jak się wydaje, częściej niż inne wiązał się z działaniami niepożądanymi. Co nowego? CO WIADOMO – upadacytynib jest wybiórczym i odwracalnym inhibitorem JAK, który preferencyjnie hamuje przekazywanie sygnałów przez JAK1 lub JAK1/3 . W marcu 2022 r. upadacytynib został dopuszczony przez FDA do stosowania w USA we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Natomiast przez Komisję Europejską wskazanie to zostało zaakceptowane 26 lipca 2022 r. . W maju br. w The Lancet opublikowano wyniki badań 3 fazy upadacytynibu w indukcji odpowiedzi na leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (badania U-ACHIEVE induction i U-ACCOMPLISH), gdzie były już dołączone wyniki leczenia podtrzymującego (U-ACHIEVE maintenance) . CO NOWEGO – niewiele. Wyniki badania U-ACHIVE maintenance były w dużej mierze znane . Są też w Charakterystyce Produktu Leczniczego, ponieważ były podstawą rejestracji nowego wskazania . Zatem przypomnijmy dla porządku przytoczone podczas kongresu najważniejsze cyfry. Upadacytynib u pacjentów z colitis ulcerosa w 52 tygodniu stosowany w dobowej dawce 15 mg i 30 mg powodował remisję ocenianą w aMS (w adoptowanej Skali Mayo, czyli bez oceny lekarza, ≤2 pkt) odpowiednio u 40,4% i 53,6% chorych, podczas gdy w grupie placebo było…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.