UPADACYTYNIB – skuteczny w colitis ulcerosa. Rejestracja nowego wskazania w USA i w EU

UPADACYTYNIB - rejestracja nowego wskazania

The Lancet, maj 2022 r. Dostępne są wyniki badań, które utorowały drogę do zarejestrowania przez FDA nowego wskazania dla tej cząsteczki, czyli możliwości stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. Czy zmieni to algorytmy leczenia IBD? CO WIADOMO – upadacytynib jest wybiórczym i odwracalnym inhibitorem JAK, który preferencyjnie hamuje przekazywanie sygnałów przez JAK1 lub JAK1/3 . W marcu 2022 r. FDA zaakceptowała wniosek firmy AbbVie o dopuszczenie upadacytynibu do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Natomiast 26 lipca 2022 r. podobny krok wykonała Komisja Europejska . CO NOWEGO – warte są uwagi opublikowane w The Lancet wyniki programu badań 3 fazy w indukcji (badanie U-ACHIEVE induction oraz badanie U-ACCOMPLISH) i w podtrzymywaniu remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (badanie U-ACHIEVE maintenance). Upadacytynib w dawce 45 mg p.o. raz dziennie po 8 tygodniach indukował remisję znamiennie częściej niż placebo. Skorygowana różnica wynosiła 21.6% w badaniu U-ACHIEVE oraz 29% w badaniu U-ACCOMPLISH . Natomiast w podtrzymywaniu efektu terapeutycznego stosowano dawki niższe, 15 lub 30 mg, podawane raz dziennie doustnie przez 52 tygodnie. Skorygowana różnica leczenia podtrzymującego do 52 tygodnia dawką 15 mg w stosunku do placebo wyniosła 30.7% , a dawką 30 mg 39% . KONTEKST – upadacytynib jest bardziej selektywnie działającym lekiem…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.