Upadacytynib w chorobie Leśniowskiego-Crohna a obawy z przeszłości


Pierwszy z badanych w tym wskazaniu JAK inhibitorów zawiódł. Zatem było ryzyko, że upadacytynib powtórzy jego los. Co mówią wyniki badań? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – upadacytynib jest inhibitorem kinaz janusowych z większym powinowactwem do JAK1, niż JAK 2 i 3 czy też kinazy tyrozynowej . Wykazano jego skuteczność w indukowaniu remisji i poprawy endoskopowej we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . CO NOWEGO – w badaniu fazy 2 w chorobie Leśniowskiego-Crohna z udziałem osób nieodpowiadających lub nietolerujących leczenia immunosupresyjnego lub anty-TNFα oceniano skuteczność różnych wariantów dawkowania upadacytynibu . Odpowiedzi oceniano m.in. z zastosowaniem ileokoloskopii wykonywanej w 12 lub 16 tygodniu. Osoby z odpowiedzią ponownie randomizowano do dalszej 36-tygodniowej oceny leczenia podtrzymującego. Główne wyniki: Tydzień 12 lub 16PLO2x3 mg UPA2x6 mg UPA2x12 mg UPA2x24 mg UPA1x24 mg UPARemisja kliniczna11%13%27% p < 0 .111%22%14%Remisja endoskopowa0%10% p < 0.18% p < 0.18% p < 0 .122% p < 0.0114% p < 0.05 Tab. Definicje remisji klinicznej i endoskopowej – standardowe. UPA – upadacytynib. PLO – placebo. • Uzyskane efekty terapeutyczne utrzymywały się do 52 tygodnia. • Odnotowano wyższą częstość infekcji i ciężkich infekcji niż w grupie placebo. • Zaburzenia gospodarki lipidowej wystąpiły zarówno u otrzymujących upadacytynib 12 jak i 24 mg . KONTEKST…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.