Upadacytynib w colitis ulcerosa – poszukiwanie skutecznej dawki


Gastroenterology, czerwiec 2020 r. Czy nowsze i bardziej selektywne JAK inhibitory będą efektywne w pełnym spektrum IBD? CO WIADOMO – tofacytynib – pierwszy oceniany w IBD inhibitor kinaz janusowych – potwierdził przydatność jedynie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . Z powodu nieosiągnięcia zamierzonych punktów końcowych w zakresie efektywności klinicznej w chorobie Leśniowskiego-Crohna program badań został zamknięty. Nowe leki z tej grupy są badane. Przypomnienie wybranych danych o upadacytynibie. W RCT fazy 2a (dose finding) oceniono u chorych (n=250) z colitis ulcerosa częstość odpowiedzi na leczenie indukcyjne po 8 tygodniach. JAK inhibitory po podaniu doustnym szybko się wchłaniają. W przypadku upadacytynibu oceniane tabletki miały zmodyfikowane uwalnianie do podawania raz dziennie. Tydzień 8PLO7,5 mg UPA15 mg UPA30 mg UPA45 mg UPA Remisja kliniczna, istotność vs PLO0%8,5% p = 0.05214,3% p = 0.01313,5% p = 0.01119,6% p = 0.002 Poprawa endoskopowa, istotność vs PLO2,2%14,9% p = 0.03330,6% p < 0 .00126,9% p < 0.00135,7% p < 0.001 Tab. Definicje remisji klinicznej i endoskopowej – standardowe. UPA – upadacytynib. PLO – placebo. Wśród otrzymujących najwyższą dawkę (45mg) odnotowano przypadek półpaśca i przypadek zatorowości płucnej z zakrzepicą żyły głębokiej, choć ten ostatni wystąpił 26 dni po ostatniej dawce leku. Powtórzył się też niekorzystny wpływ także…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.