Upadacytynib, selektywny inhibitor JAK, był podobnie skuteczny jak glikokortykoidy w leczeniu ciężkiego rzutu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. 3 na 4 pacjentów z ciężkim przebiegiem colitis ulcerosa (> 10 stolców na dobę od 7 do 14 dni, eMS =3, bez poprawy po GCS iv) odpowiedziało w czasie od 4 do 8 dni na leczenie off-label upadacytynibem w dawce 45 mg/d. Po trzech miesiącach 2 osoby były w remisji wolnej od GCS, jedna utrzymywała odpowiedź. Pacjent, który nie odpowiedział na leczenie był poddany kolektomii. Inflamm Bowel Dis. 2023 Aug 23;izad180. Doi: 10.1093/ibd/izad180 Aby napisać do redakcji, zaloguj się.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.