Czy stosowanie ustekinumabu jest bezpieczne w okresie okołooperacyjnym w chorobie Leśniowskiego-Crohna? Metaanaliza

Czy stosowanie ustekinumabu jest bezpieczne w okresie okołooperacyjnym w chorobie Leśniowskiego-Crohna? Metaanaliza

Eur Surg Res. To ważne pytanie kliniczne z uwagi na występujące w tych okolicznościach miejscowe źródła szerzenia się zakażenia, takie jak ropnie czy przetoki. Po ocenie anty-TNFα i wedolizumabu, tym razem stawiane jest w kontekście leku antyinterleukinowego. Tradycyjne leki immunosupresyjne i nowoczesne leki biologiczne, takie jak anty-TNFα, czy wedolizumab, były już oceniane w subpopulacji pacjentów operowanych z powodu ryzyka powikłań IBD, a szczególnie powikłań w chorobie Leśniowskiego-Crohna , . Kwalifikacja do zabiegu może odbywać się w tych przypadkach w trybie pilnym wskutek obserwowanego niepowodzenia leczenia farmakologicznego, a sam zabieg może być wykonywany, gdy lek ciągle jest obecny w krążeniu. Hamuje przez to zjawiska odporności i potencjalnie może w ten sposób wpływać na częstość zakażeń okołooperacyjnych. W European Surgical Research w sierpniu 2023 r. opublikowano przegląd systematyczny i metaanalizę 9 badań z randomizacją lub kliniczno-kontrolnych z udziałem dorosłych lub dzieci, których wyniki były dostępne w głównych bazach danych do kwietnia 2022 r. . Możliwa była ocena stosowania ustekinumabu u 332 operowanych chorych. Nie wykazano związku występowania powikłań ocenianych łącznie (OR=0,84; p=0,37), jak i powikłań ściśle infekcyjnych (OR=1,15; p=0,35) ze stosowaniem ustekinumabu w okresie przedoperacyjnym w porównaniu do osób, które takiego leczenia nie otrzymywały. Nie było zwiększenia ryzyka powikłań infekcyjnych (zakażeń rany,…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.