Ustekinumab stosowany łącznie z cyklosporyną okazał się skuteczną terapią u pacjentów z ciężkim, opornym na leczenie colitis ulcerosa U jedenastu pacjentów z ciężkim przebiegiem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, z których 10 nie odpowiedziało wcześniej na infliksymab, a 8 na co najmniej 3 różne leki biologiczne i u których Mayo Score średnio wynosił 10,9, zastosowano ustekinumab po wcześniejszym wdrożeniu cyklosporyny i kontynuowano takie złożone leczenie przez średnio 11,5 tygodnia (4-20). W tygodniu 16. ponad połowa z pacjentów (6/11) miała odpowiedź kliniczną, a w tygodniu 48. pięciu było w remisji bez stosowania glikokortykoidów. 2 osoby musiały być poddane kolektomii, u 3 zaprzestano leczenia ustekinumabem z powodu braku efektywności. W tygodniu 52. pięć osób na 11 pacjentów włączonych do badania było w klinicznej i histologicznej remisji. Było to prospektywne badanie kliniczne, które przeprowadził zespół ze Szpitala Uniwersyteckiego w Erlangen, w Niemczech. Do próby włączano od sierpnia 2019 r. do sierpnia 2021 r. kolejnych pacjentów przyjmowanych z ciężkim rzutem choroby rozpoznanym na podstawie skali Truelova i Wittsa, którzy nie odpowiedzieli na standardowe dożylne leczenie hydrokortyzonem przez trzy kolejne doby. Cyklosporynę podawano najpierw dożylnie (2mg/kg) przez 5 dni potem doustnie przez średnio 6 miesięcy kontrolując stężenie leku w surowicy. Ustekinumab był podawany średnio od 3,2…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds