W NEJM o ozanimodzie

Ozanimod jest lekiem zarejestrowanym we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego

NEJM, sierpień 2021 r. Opublikowano ocenę kliniczną ozanimodu, która była podstawą do zarejestrowania nowego wskazania dla tej cząsteczki, jakim jest wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Jakiej skuteczności można się po tym leku spodziewać? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – ozanimod jest modulatorem receptora fosforanu sfingozyny 1 (Sphingosine 1- phosphate, S1P). Z wysokim powinowactwem wiąże się z receptorami 1 i 5 dla S1P. Mechanizm dalszego działania nie jest do końca poznany, choć finalnie wiąże się z hamowaniem migracji limfocytów do ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i do jelita . Ozanimod, pod nazwą Zeposia® jest zarejestrowany do stosowania u dorosłych z rzutowo-remisyjną postacią stwardnienia rozsianego oraz we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego . ​Jest lekiem do stosowania doustnie, raz dziennie. Nie ma dotychczas rejestracji w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Jako nowy lek ozanimod będzie poszukiwał najlepszego dla siebie miejsca w terapii, co w praktyce polega na zdefiniowania tzw. profilu pacjenta, czyli zdecydowania, u których chorych będzie się sprawdzał najlepiej. CO NOWEGO – w sierpniu 2021 r. w New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania III fazy (True North), w którym oceniono wpływ ozanimodu na odsetek remisji i odpowiedzi klinicznej w 10 i w 52 tygodniu. Ryc. 1. Skuteczność ozanimodu 1mg/d p.o. w uzyskiwaniu i podtrzymywaniu remisji…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.