Wczesna resekcja a farmakoterapia w chorobie Leśniowskiego-Crohna

wczesna resekcja a farmakoterapia w chorobie Leśniowskiego-Crohna
ECCO'2023

Dawne opinie chirurgów praktyków, że resekcja jest tym, co najefektywniej i na długo daje korzyść pacjentom z chorobą Leśniowskiego-Crohna są na nowo analizowane. Gastrologom interwencja chirurgiczna wydawała się dotąd ostatecznością. Pojawił się projekt, który pomoże w dyskusji o tym, czy operacja jest skuteczniejsza niż nawet nowoczesna farmakoterapia. Przynajmniej w odniesieniu do części pacjentów. Na początek zacytujmy autorów metaanalizy zaprezentowanej w Kopenhadze: Przynajmniej jedna trzecia pacjentów z chorobą Crohna ma izolowane zmiany w okolicy krętniczo-kątniczej. Przez długi czas uważano, że w tych przypadkach operacja jest “ostatnią deską ratunku”, po którą sięgano, gdy leczenie farmakologiczne wyczerpało swoje możliwości. Jest coraz więcej danych przemawiających za tym, że wczesna odcinkowa resekcja jest alternatywą dla typowego eskalacyjnego leczenia zachowawczego.” W celu uzasadnienia tego poglądu przytaczają dane z systematycznego przeglądu doniesień z głównych baz danych, który przeprowadzili, aby porównać efektywność wczesnej resekcji jelita i leczenia zachowawczego. Uwzględniono częstość nawrotów oraz czas do nawrotu (jako pierwszorzędowe punkty końcowe). Przeanalizowano dane z 8 badań (1 867 pacjentów), z czego 6 miało charakter obserwacyjny, a 2 były przeprowadzone z randomizacją. Po 5 latach częstość resekcji jelita w grupie pierwotnie leczonej chirurgicznie wynosiła 7,8%, podczas gdy wśród leczonych zachowawczo 25,4% (skumulowany iloraz szans OR 0.32 ; p<0.0001). Czas do ponownej…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.