Wedolizumab skuteczny także u pacjentów z długo trwającym colitis ulcerosa

Wedolizumab skuteczny także u pacjentów z długo trwającym colitis ulcerosa

Nie zawsze udaje się rozpocząć nowoczesną terapię wcześnie w przebiegu choroby. W otwartym badaniu (LOVE-UC) z udziałem pacjentów (n=121) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego oceniono efektywność rocznej standardowej terapii wedolizumabem (iv) u osób, które mają za sobą krótki czas od rozpoznania (do 4 lat) i dla których wedolizumab był pierwszą terapią biologiczną, w porównaniu do osób, które chorują dłużej, czyli taką terapię otrzymały później i były już eksponowane na leki z grupy anty-TNFα. Oceniano przede wszystkim częstość remisji klinicznej (MS<2) wolnej od GCS w 26. tygodniu i trwającej do 52. tygodnia obserwacji. Efektywność wczesnej terapii wedolizumabem u bionaiwnych pacjentów była większa, niż terapia zaczynana później i u leczonych anty-TNFα (42,4% vs 30,6%; p=0,18), ale różnica nie osiągnęła znamienności statystycznej. Odsetek pacjentów, którzy otrzymując wedolizumab w obu grupach, byli w remisji klinicznej wolnej od sterydów począwszy od 26. do 52. tygodnia – co bywa dla podobnych oznaczeń określane jako trwała remisja (durable remission) – należy ocenić jako wysoki. Potwierdza to bardzo podobna częstość remisji histologicznej (wskaźnik Robartsa <3) opisana u tych chorych. Referencje: Vermeire S i wsp. Early versus Late Use of Vedolizumab in Ulcerative Colitis: Clinical, Endoscopic, and Histological Outcomes J Crohns Colitis. 2023 Nov 2:jjad179. Doi: 10.1093/ecco-jcc/jjad179. Aby napisać…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds