„Wieczne chemikalia” a etiologia IBD

„Wieczne chemikalia” a etiologia IBD
BLOG

JCC/ECCO Wielki projekt z wykorzystaniem biobanku armii USA przynosi kolejne dane o przedklinicznym okresie chorób zapalnych jelit. Wychodząc z założenia, że syntetyczne substancje chemiczne obecne w środowisku mogą być czynnikiem ryzyka IBD, zespół badaczy PREDICTS study group opublikował podczas zakończonego w lutym 2024 r. kongresu ECCO w Sztokholmie cząstkowe dane dotyczące zależności pomiędzy ekspozycją na substancje per- i polifluoroalkilowe (PFAS) a późniejszym wystąpieniem tych chorób. Konsorcjum PREDICT tworzą badacze akademiccy, badacze z działów R&D firm farmaceutycznych i przedstawiciele organizacji rządowych. Powstało ono w celu przeprowadzenia projektu PRoteomic Evaluation and Discovery in an IBD Cohort of Tri-service Subjects (PREDICTS). Badanie zainicjowano jako platformę badawczą stanowiącą biorepozytorium, które ma służyć prowadzeniu analiz w obszarze IBD i biologii systemów proteomicznych . Projekt ma umożliwić m.in. identyfikację biomarkerów występujących w okresie przedklinicznym u pacjentów z rozpoznaną w wieku dorosłym, chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Prowadzony jest z wykorzystaniem retrospektywnych kohort po 1000 pacjentów reprezentujących każdą z tych jednostek chorobowych i 500 osób z grupy kontrolnej. Wszyscy pochodzą z populacji personelu wojskowego armii USA w czynnej służbie, spełniając odpowiednie kryteria włączenia. Oceniane są trzy powiązane próbki surowicy pobrane w czterech punktach czasu. Poczynając od 1 do 10 lat przed rozpoznaniem i dodatkowo pobierana…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.