Wino, mikroby i IBD. Prawie felieton

wino zawiera flawonoidy, a alkohol szkodzi zdrowiu

Mol Nutr Food Res, maj 2022 r. W tym szerzej nieznanym piśmie opublikowano wyniki pilotowego, żeby nie powiedzieć kameralnego badania oceniającego wpływ picia wina na skład mikrobiomu jamy ustnej i jelita u pacjentów w aktywnej fazie IBD. Odważne.

CO WIADOMO wino zawiera flawonoidy, a alkohol szkodzi zdrowiu.

CO NOWEGO – w maleńkim kliniczno-kontrolnym badaniu, oczywiście o charakterze interwencyjnym, którego protokół zatwierdziła Komisja Bioetyczna Hospital Universitario “Infanta Sofia” w Madrycie grupa n=5 osób w aktywnej fazie colitis ulcerosa miała za zadanie wypijać 250 mL czerwonego wina dziennie przez 4 tygodnie. Grupa kontrolna licząca n=5 do picia nie dostała nic.

Autorzy donoszą, że zaobserwowali poprawę niektórych wskaźników klinicznych, w tym jakości życia ocenianą w formularzu IBDQ-32, czemu trudno się – po takiej interwencji – dziwić.

Zauważyli też szereg innych zmian, jak wzrost bioróżnorodności bakterii w kale i ich metabolitów, ale – niestety – wszystkie te różnice nie osiągnęły znamienności statystycznej (p>0.05). Nie jest jasne, co piły bakterie, jakie wydzielały metabolity i czy na pewno był to kwas masłowy.

Autorzy skłaniają się do wniosku, że projekt wymaga powtórzenia na większej populacji, aby wyniki były bardziej konkluzywne.

KONTEKST – w sumie… fajny wniosek. Dobrze, gdy impreza jest większa 🙂

Referencja:

  1. Taladrid D i wsp. Polyphenols and Ulcerative Colitis: An Exploratory Study of the Effects of Red Wine Consumption on Gut and Oral Microbiome in Active-Phase Patients Mol Nutr Food Res . 2022 May 28;e2101073. doi: 10.1002/mnfr.202101073

Fotografia: Hanna SC / Pixabay

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.