Czy stosowanie witaminy D ma wpływ na częstość odpowiedzi na leki anty-TNFα w chorobie Leśniowskiego-Crohna?

Czy stosowanie witaminy D ma wpływ na częstość odpowiedzi na leki anty-TNFα w chorobie Leśniowskiego-Crohna?

Crohns Colitis 360. Rola witaminy D w terapii IBD wymaga badań. Kolejna publikacja zespołu PANTS Witamina D ma wpływ na zjawiska zarówno wrodzonej jak i nabytej odporności, a – jak zauważają autorzy doniesienia – w przebiegu choroby zapalnej występuje wiele czynników, które mogą wpływać na dostępność tej witaminy w krążeniu . O wartości stosowania aktywnej formy witaminy D u chorych z łagodnym do umiarkowanego nasileniem wrzodziejącego zapalenia jelita grubego pisaliśmy omawiając doniesienie z kongresu DDW w artykule Witamina D w leczeniu colitis ulcerosa. Tym razem autorzy publikacji w Crohn’s & Colitis 360 z zespołu PANTS zaczynają od przytoczenia wyników badań retrospektywnych, które wiązały niskie stężenia witaminy D w surowicy z m.in. pierwotnym brakiem odpowiedzi na infliksymab , , . PANTS consortium (The Personalised Anti-TNF Therapy in Crohn’s Disease study) to zespół badawczy w Wielkiej Brytanii prospektywnie monitorujący leczenie anty-TNFα w chorobie Leśniowskiego-Crohna, a dokładnie czynniki sprzyjające utracie odpowiedzi na terapię adalimumabem lub infliksymabem i lekami do niego biopodobnymi. W celu zbadania, czy istnieje związek pomiędzy stężeniem witaminy 25(OH)D3 w surowicy a odpowiedzią na leczenia biologiczne, przeanalizowano próbki od 659 pacjentów leczonych infliksymabem i 448 leczonych adalimumabem. Przyjęto następujące przedziały dla oceny stężenia witaminy D w surowicy: • Niedobór <25 nmol/L…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.