Jacy jesteśmy? Pierwsza ocena częstości wypalenia zawodowego wśród specjalistów zajmujących się IBD

Jacy jesteśmy? Pierwsza ocena częstości wypalenia zawodowego wśród specjalistów zajmujących się IBD

Jak wynika z międzynarodowego badania ankietowego, które przeprowadzono ze wsparciem Komitetu Badań Klinicznych ECCO, co drugi specjalista zajmujących się IBD ma objawy zespołu wypalenia zawodowego. Na stronach jednego z ośrodków zajmujących się także tą problematyką jest przywoływana koncepcja Ch. Maslach . Według niej wypalenie zawodowe to „psychologiczny zespół wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz obniżonego poczucia dokonań osobistych, który może wystąpić u osób, które pracują z innymi ludźmi w określony, wymagający dużego zaangażowania, sposób.” Przy czym – jak czytamy – jednym z pierwszych objawów wypalenia zawodowego jest emocjonalne wyczerpanie. co wiąże się z utratą poczucia sensu i misji swojej pracy, poczuciem obezwładniającej bezradności i braku sił Znika również satysfakcja płynąca do tej pory z faktu wykonywania swoich zawodowych obowiązków. O depersonalizacji wg tego źródła należy myśleć, gdy: osoby dotknięte wypaleniem zawodowym odcinają się emocjonalnie od problemów i rozterek osób, które obejmują opieką lub którzy są odbiorcami ich usług, co wiąże się z negatywnym lub wręcz bezdusznym traktowaniem innych ludzi. Zauważalne staje się postrzeganie ich w sposób przedmiotowy. Trzeci komponent wyczerpania zawodowego to subiektywne poczucie porażki. Pomimo ogromnych starań często zderzają się z przeszkodami nie do pokonania (biurokracja, cięcie kosztów, brak zasobów). Pracownicy biorą na siebie całą winę za zaistniałą sytuację. Traktują ją w kategoriach osobistej porażki. Tracą wiarę w swoje umiejętności i kompetencje zawodowe – bez względu na obiektywnie odnoszone…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds