Zamiana drogi podania wedolizumabu z IV na SC

Zamiana drogi podania wedolizumabu z IV na SC
UWAGI PRAKTYCZNE

Uwagi praktyczne z ponownej analizy dostępnych wcześniej danych Ponowna analiza wyników badań klinicznych (post hoc) VISIBLE-1, -2, -OLE, które umożliwiły rejestrację podskórnej postaci wedolizumabu przynosi kilka istotnych spostrzeżeń. Ponieważ dopuszcza się zastosowanie 2 lub 3 dawek nasycających wedolizuambu podanych dożylnie zanim rozpocznie się leczenie podskórne poszukiwano czynników ułatwiających rozeznanie, którzy pacjenci mogą wymagać większej liczby dawek dożylnych. Mimo uwzględnienia wielu zmiennych, takich predyktórów nie zidentyfikowano. Pojawiła się jedynie sugestia o możliwym wpływie wcześniejszego stosowania anty-TNFα u osób z colitis ulcerosa. Druga kwestia dotyczy wznawiania terapii podskórnej. Choć nie zaleca się okresowego podawania leków biologicznych, a wznawianie terapii powinno rozpoczynać się od podania indukcyjnych dawek dożylnie, to jednak z bazy danych wynika, że byli pacjenci, u których odnotowano przerwanie leczenia na od 1 do 46 tygodni i wznowienie go od razu dawkami podskórnymi, uzyskiwali odpowiedź tak samo często, jak po podobnej przerwie w badaniach oceniających wedolizumab dożylny. Trzecim wartym odnotowania wnioskiem jest odzyskanie odpowiedzi przez ponad 45% pacjentów dzięki zastosowaniu wedolizumabu sc co tydzień u osób, które ją utraciły stosując lek co 2 tygodnie. Referencje: Sandborn WJ Practical Primer Addressing Real-World Use Scenarios of Subcutaneous Vedolizumab in Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease: Post Hoc Analyses of VISIBLE Studies Crohns Colitis 360…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.