Zapomniany objaw?

Astma i POChP w IBD

JCC, sierpień 2021 r. Czy to możliwe, aby tak istotne zaburzenie, jakim są objawy obturacyjne ze strony układu oddechowego umykało nam dotychczas uwadze u chorych z IBD? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – w badaniach epidemiologicznych wykazano wyższą śmiertelność pacjentów z IBD z przyczyn pulmonologicznych , . CO NOWEGO – Ośrodek w Kolonii z prof. Schreiberem przeprowadził prospektywną ocenę pulmonologiczną kohorty kolejnych 92 pacjentów z IBD (49 chorobą Leśniowskiego-Crohna i 43 wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego) oraz 20 zdrowych osób, które stanowiły grupę kontrolną . Badania czynnościowe układu oddechowego wykonano u 50 pacjentów z IBD będących w remisji i u 42 z chorobą aktywną oraz u 20 osób zdrowych, którzy stanowili grupę kontrolną. W grupie 22 chorych, którzy mieli wskazania do leczenia biologicznego, badania te wykonano zarówno przed, jak i 6 tygodni po rozpoczęciu stosowania anty-TNFα. U osób z aktywną chorobą testy czynnościowe wypadły istotnie gorzej w porównaniu do osób w remisji (p = 0.0002) i do grupy kontrolnej (p = 0.001). Ryc. U pacjentów z aktywną postacią IBD w stosunku do osób w remisji choroby FEV1% wynosiła odpowiednio 78.8% ± 1.1 vs 86.1% ± 0.9 . W analizowanej odrębnie grupie z chorobą Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (colitis ulcerosa) różnice…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.