Japonia. Złe nawyki. Tam też

Stosowanie sterydów w IBD w Japonii

JCC, marzec 2021 r. Opisanie niewłaściwego stosowanie glikokortykoidów w IBD w Japonii przyniosło dodatkowe spostrzeżenie.

PUNKT WIDZENIA

Czy Pani / Pana zdaniem leki biologiczne w przyszłości mogą całkowicie zastąpić glikokortykoidy w leczeniu IBD nawet jako pierwsza forma farmakoterapii?
 • Tak 0%
  0 głosów
 • Nie 0%
  0 głosów
29 kwietnia 2022
Zaloguj się, aby głosować.

CO WIADOMO glikokortykoidy (GCS) nie są rekomendowane do przewlekłej terapii IBD [1], [2]. A mimo to taka praktyka jest spotykana.

Powodują natomiast liczne, niekiedy ciężkie działania niepożądane, nawet jeśli są stosowane w małych dawkach [3].

CO NOWEGO publikacja w JCC odnosi się do oceny trendu w stosowaniu GCS w okresie od 2006 do 2016 roku w Japonii ze szczególnym uwzględnieniem cezury roku 2014, kiedy dopuszczono tam do obrotu leki z grupy anty-TNFα [4].

W analizie retrospektywnej (JMDC Claims Database) oceniano pacjentów, u których inicjowano leczenie wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Na 7901 osób terapię z włączeniem sterydów otrzymało 1555 [4].

Nowym spostrzeżeniem jest to, że z terapią GCS przedłużającą się ponad 180 dni istotnie wiązało się jej inicjowanie niską dawką, poniżej 10 mg w przeliczeniu na encorton [4].

KONTEKST – mamy, jak widać niesłuszne przekonanie, że jedynie w naszym kraju GCS są stosowanie niezgodnie z zaleceniami.

FORUM OPINII

Jaka jest Pani / Pana zdaniem główna przyczyna stosowania w praktyce przewlekle GCS u chorych z IBD w Polsce?
 • Potrzeba kliniczna wynikająca ze sterydozależności 0%
  0 głosów
 • Niska dostępność leczenia biologicznego 0%
  0 głosów
 • Samoleczenie pacjentów 0%
  0 głosów
 • Nawyki klinicystów 0%
  0 głosów
 • Są to leki skuteczne i właśnie w małych dawkach wystarczająco bezpieczne 0%
  0 głosów
29 kwietnia 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Uważa Pani / Pan, że:
 • Warto szukać kolejnych publikacji na ten temat. 0%
  0 głosów
 • Przedstawione informacje są wystarczające. 0%
  0 głosów
30 kwietnia 2022
Zaloguj się, aby głosować.

Referencje:

 1. Joana Torres j I WSP. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn’s Disease: Medical Treatment Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 14, Issue 1, January 2020, Pages 4–22, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjz180.
 2. Raine T. i wsp. ECCO Guidelines on Therapeutics in Ulcerative Colitis: Medical Treatment Journal of Crohn’s and Colitis, Volume 16, Issue 1, January 2022, Pages 2–17, https://doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjab178.
 3. Rutgeerts PJ Review article: the limitations of corticosteroid therapy in Crohn’s disease Aliment Pharmacol Ther 2001 Oct;15(10):1515-25. doi: 10.1046/j.1365-2036.2001.01060.x.
 4. Katsuyoshi Matsuoka i wsp. Trends in Corticosteroid Prescriptions for Ulcerative Colitis and Factors Associated with Long-Term Corticosteroid Use: Analysis Using Japanese Claims Data from 2006 to 2016J Crohns Colitis . 2021 Mar 5;15(3):358-366. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjaa172.

Fotografia: Jason Goh / Pixabay

  NAPISZ DO REDAKCJI

  Informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma Medicina Proxima Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Modzelewskiego 35, lok U-1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności. Kontakt z powołanym Administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@medicinaproxima.com. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu pełnego korzystania z Portalu: www.ibdinfocus.com.