Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a leczenie anty-TNFα u chorych z IBD

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa a leczenie anty-TNFα u chorych z IBD

Czy na pewno to jest główny czynnik ryzyka? Częstość choroby zakrzepowo zatorowej między innymi u osób z IBD otrzymujących nowoczesne terapie, w tym leki z grupy anty-TNFα była i jest przedmiotem szczególnie skrupulatnej oceny. Nowe dane. Możliwość wystąpienia zaburzeń układu sercowo-naczyniowego podczas leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit na nowo – jak się wydaje – zwróciła na siebie uwagę wraz z wkroczeniem jakinibów, a konkretnie tofacytynibu do szerokiej praktyki. Podjęto próby wyjaśnienia, czy pod tym względem są one mniej bezpieczne niż stosowane od lat leki z grupy anty-TNFα. Pisaliśmy o tym szerzej w artykule „Obawy zmaleją, czy jednak nie”, który powstał w oparciu o szeroko dyskutowane badanie porównawcze opublikowane w NEJM. Oceniono w nim m.in. częstość zdarzeń sercowo-naczyniowych podczas stosowania tofacytynibu i TNFα u obciążonych pacjentów z RZS. Badanie było sutkiem formalnych oczekiwań FDA w stosunku do firmy Pfizer . Ciągle też analizowane są ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w czasie stosowania nowoczesnych leków, w tym anty-TNFα. Niedawno na łamach Journal of Crohn’s and Colitis udostępniono wyniki przeglądu systematycznego i metaanalizy 16 badań obserwacyjnych opublikowanych do listopada 2022 r., z udziałem łącznie 91 322 pacjentów z nieswoistą chorobą zapalną jelit . W publikacji oceniono częstość występowania żylnych zaburzeń zakrzepowo-zatorowych u osób stosujących…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds