Certolizumab w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Co wynika z metaanalizy?


W USA certolizumab oprócz wskazań reumatologicznych i dermatologicznych, może być stosowany w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Jest lekiem mało znanym w Polsce. Jak wygląda podsumowanie jego skuteczności w indukowaniu odpowiedzi zaprezentowane w mataanlizie Cochrane? PROBLEM KLINICZNY – mimo że leki anty-TNFα, w tym certolizumab pegol, są skuteczne w chorobie Leśniowskiego-Crohna, to jednak duża część pacjentów traci uzyskaną odpowiedź na leczenie , . CO WIADOMO – certolizuamb jest rekombinowanym, humanizowanym fragmentem Fab’ przeciwciała przeciwko TNFα . Jest on dopuszczony do stosowania w chorobie Leśniowskiego-Crohna m.in. w USA i Szwajcarii, ale nie w Unii Europejskiej . Nie jest zarejestrowany do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. CO NOWEGO – w metaanalizie do oceny skuteczności indukowania odpowiedzi i remisji uwzględniono dane z 4 badań z randomizacją z udziałem w sumie 1485 dorosłych pacjentów z umiarkowaną do ciężkiej chorobą Leśniowskiego-Crohna, otrzymujących certolizumab lub placebo . Lek był stosowany w dawce od 100 mg do 400 mg podskórnie co 2 do 4 tygodni. Zestawienie surowych danych liczbowych zawiera tabela poniżej . Ocena w kliniczna w 8 tyg. PlaceboCZPRROdpowiedź¹30.9%40.2%1.29 Remisja2²19.8%26.9%1.36 Działania niepożądane8.7%6.2%1.35 1-Odpowiedź – zmniejszenie w CDAI o >100pkt; 2- Remisja – CDAI<150pkt; CZP – certolizumab pegolOR – odds ratio – iloraz szans; CI – confidence interval –…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ