Oba potrzebne? Co z mesalazyną w erze leków biologicznych?

Czy warto stosować mesalazynę razem z infliksymabem?

AP&T, wrzesień 2021 r. Oceniono wartość stosowania mesalazyny u chorych z remisją IBD uzyskaną dzięki lekom biologicznym, takim jak infliksymab, lub immunomodulatorom. Cześć wniosków jest kontrowersyjna. PROBLEM KLINICZNY – jakie jest miejsce mesalazyny w terapii IBD w erze leków biologicznych? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – mesalazyna jest skuteczna i bezpieczna u pacjentów z łagodną do umiarkowanej postaci wrzodziejącego zapalenia jelita grubego oraz w przypadkach okrężniczej lokalizacji choroby Leśniowskiego-Crohna. Ma też zastosowanie w chemoprewencji raka jelita grubego w tych grupach chorych , . Leki biologiczne takie jak anty-TNFα czy immunomodulatory skutecznie podtrzymują remisję u pacjentów z IBD , . Nie ma przesłanek, aby sądzić, że pomiędzy mesalazyną, a lekami biologicznymi lub immunomodulującymi występowała lub nie występowała synergia w zakresie częstości odpowiedzi / remisji lub w ich podtrzymywaniu CO NOWEGO – w ośrodku w Manitoba przeprowadzono z wykorzystaniem IBD Epidemiologic Database badanie kohortowe. Oceniono przebieg choroby na przestrzeni lat 1996-2018 u pacjentów (n=8378) w remisji osiągniętej dzięki lekom biologicznym lub immunomodulatorom i stosujących ciągle 5ASA w porównaniu tych, u których ten lek w remisji odstawiono . W odniesieniu do hospitalizacji, operacji, nowych kursów glikokortykoidów, raka jelita grubego i odbytnicy, czy objawów niepożądanych leków, nie odnotowano różnic pomiędzy obiema grupami . Przynajmniej jedno…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds