Częściej, czyli w praktyce jak często?

Jak często lub najczęściej można stosować ustekinumab w zapaleniach jelit (IBD)?

Clin Gastroenterol Hepatol, styczeń 2021 r. Czy większe niż przewidziane w Charakterystyce Produktu Leczniczego skrócenie interwału w stosowaniu ustekinumabu przynosi korzyści kliniczne pacjentom z chorobą Lesniowskiego-Crohna? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – jeśli ustekinumab w chorobie Leśniowskiego-Crohna podawany co 12 tyg, jest niewystarczająco skuteczny, lek ten można zastosować co 8 tygodni . CO NOWEGO – opublikowano wnioski z opisu serii przypadków pacjentów leczonych z większą intensywnością niż dozwolona w ChPL . U 110 chorych, którzy nie odpowiedzieli na ustekinumab w dawce 90 mg sc co 8 tygodni zmieniono leczenie podając go w tej samej dawce, ale co 4 tygodnie. Wśród tych, u których wyjściowo wartość w skali HB była wyższa niż 4 punkty oraz CRP co najmniej 5 mg/L, a FCP>250 µg/g lub były endoskopowe cechy aktywności zapalnej w jelicie, remisję kliniczną uzyskano u 28% pacjentów, a u 36% remisję endoskopową. KONTEKST – można przypuszczać, że na dalszym skracaniu interwału dawkowania ustekinumabu w chorobie Leśniowskiego-Crohna może zyskać około jedna trzecia pacjentów z klinicznymi i biochemicznymi wskaźnikami aktywności choroby. Z natury rzeczy (badanie obserwacyjne) nie było w tym projekcie grupy kontrolnej, ani randomizacji, dlatego przytoczony wniosek jest jednak słabo udokumentowany. Nie jest to też – jak zaznaczono – procedura przewidywana w obowiązującej wersji…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.