Filgotynib – czy bardziej selektywny będzie znaczyło lepszy?


The Lancet, czerwiec 2021 r. JAK inhibitory charakteryzują się wysoką skutecznością i szybkim początkiem działania. Obawy budzi ich profil bezpieczeństwa, stąd nadzieja, że ich bardziej selektywnie działające warianty przyniosą pod tym względem poprawę. CO WIADOMO – leki z tej grypy, takie jak tofacytynib i filgotynib, mają wygodną dla pacjenta, doustną ­ drogę podania, nie są immunogenne i przynoszą szybko efekt kliniczny, ale też wiążą się z ryzykiem działań niepożądanych, które zwiększa się wraz ze wzrostem dawki, szczególnie w niektórych grupach pacjentów , , , , . CO NOWEGO – oceniono w badaniu kontrolowanym z randomizacją skuteczność kliniczną filgotynibu u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Częstość remisji w 10. tygodniu po zastosowaniu dawki 200 mg w pierwszej linii leczenia, u tzw. bionaiwnych chorych wyniosła 26.1% (vs 15.3% w grupie placebo; p=0.0157). U osób z wcześniejszym niepowodzeniem leczenia anty-TNFα lub wedolizumabem (bio-exposed) było to 11.5% (vs 4.2% w grupie placebo p=0.0103) . Ryc. Ocena skuteczności leczenia indukcyjnego pacjentów z umiarkowanym do ciężkiego wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) filgotynibem w dawce 200 mg/d p.o. w zależności od wcześniejszej ekspozycji na leki biologiczne. Badanie prospektywne, randomizowane, podwójnie zaślepione. Definicja remisji klinicznej standardowa. Różnice vs placebo istotne statystycznie. Na podstawie: Feagan BG i wsp.…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.