Filgotynib – kiedy w chorobie Leśniowskiego-Crohna?


Program badań filgotynibu w chorobie Leśniowskiego-Crohna toczy się w cieniu odnotowanego wcześniej niepowodzenia w tym wskazaniu przez tofacytynib, czyli lek o podobnym mechanizmie działania. Co wiemy o szansach filgotynibu na sukces? Filgotynib pod nazwą Jyseleca® został dopuszczony w listopadzie 2021 r. przez Komisję Europejską do stosowania u dorosłych z umiarkowaną do ciężkiej aktywną postacią wrzodziejącego zapalenia jelita grubego , . PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – pierwszy z ocenianych w IBD leków z grupy JAK inhibitorów –tofacytynib – nie jest skuteczny w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Nie jest pewne, czy filgotynib będzie się pod tym względem różnił. CO NOWEGO – w badaniu FITZROY u 174 dorosłych pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna (CDAI 220-450) stosowano filgotynib raz dziennie w dawce 200 mg. Częstość remisji oceniano w tygodniu .10 . Ryc. Częstość remisji klinicznej oceniana w 10 tyg. stosowania filgotynibu 200 mg/d p.o. w chorobie Leśniowskiego-Crohna (CDAI 220-450)). Definicja remisji standardowa. Różnica vs placebo istotna statystycznie (p=0.0077). Na podstawie: Vermeire S. i wsp. Lancet. 2017 Jan 21;389(10066):266-275. Obserwowana różnica skuteczności filgotynibu w stosunku do placebo pozwala przypuszczać, że NNT w tym przypadku wynosi 4. KONTEKST – stwierdzona różnica na koniec indukcji pomiędzy lekiem a placebo (24%) jest jedną z największych spośród obserwowanych u chorych z…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.