Czy więcej i częściej także tym razem znaczy skuteczniej?


Gastroenterology, luty 2022 r. Kontrolowana próba (SERENE CD Trial) poprawienia skuteczności adalimumabu w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Czy udana? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – adalimumab jest skuteczny w indukowaniu i podtrzymywaniu remisji choroby Leśniowskiego-Crohna, jednak odsetek pierwotnego braku odpowiedzi jest wysoki , , . CO NOWEGO – w badaniu fazy III początkowo oceniono, czy zastosowanie wyższych dawek leczenia indukcyjnego podawanych w krótszych interwałach (160 mg w tygodniu 0, 1, 2 i 3) zwiększy odsetek remisji klinicznych w tygodniu 4 oraz odpowiedzi endoskopowych w tygodniu 12 w porównaniu do typowej indukcji (160 mg w tygodniu 0 i 80 mg tyg. 2) . Następnie porównano leczenie podtrzymujące (40 mg sc co dwa tygodnie) eskalowane na podstawie wskaźników klinicznych (CDAI) i CRP w porównaniu do eskalacji na podstawie stężenia leku we krwi, które powinno wynosić co najmniej 5 μg/mL w połączeniu z kryteriami klinicznymi . W obu przypadkach, czyli zarówno oba schematy indukowania remisji klinicznej, jak i oba schematy podtrzymywania remisji okazały się tak samo wartościowe (p = NS) Ryc. 1 Porównanie leczenia indukcyjnego choroby Leśniowskiego-Crohna (CD) adalimumabem stosowanym w krótkich interwałach i wyższej dawce (160 mg w tygodniu 0,1,2 i 3) w stosunku do dawkowania standardowego oraz skuteczności leczenia podtrzymującego, w którym eskalowano wyjściową…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.