Kobitolimod – czy pierwszy sensowny spośród oligonukleotydów antysensownych?

czy pierwszy sensowny spośród leków antysensownych

Czekamy na przełom w technologii, której podstawy opracowano jeszcze w latach 70-tych XX wieku. Jeśli uda się skutecznie i precyzyjnie wpływać na odczyt mRNA, będzie to kolejny przełom w medycynie. Dlatego warto śledzić doniesienia o postępach w tej dziedzinie. PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – oligonukleotydy są krótkimi łańcuchami zawierającymi od 15-30 nukleotydów, które w sposób komplementarny wiążą się z mRNA białek mających wpływ na patofizjologię procesu chorobowego . Niektóre z nich jak alicaforsen, mongersen, czy kobitolimod były oceniane m.in. u pacjentów z IBD, przede wszystkim z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, ale też w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Receptory Toll-podobne (TLRs – Toll-like Receptors) pełnią kluczową rolę w rozpoznaniu zagrożenia i inicjacji nieswoistej odpowiedzi immunologicznej. Są zazwyczaj obecne na powierzchni wielu komórek, w tym także immunologicznie kompetentnych jak makrofagi, komórki dendrytyczne, ale też na komórkach nabłonkowych, czy adipocytach . ​Większość jest zlokalizowana na błonie komórkowej, a tylko niektóre jak receptor TLR-R9 wewnątrzkomórkowo na powierzchni pęcherzyków cytoplazmatycznych (endosomów). Te receptory rozpoznają materiał genetyczny drobnoustrojów, który uległ częściowej degradacji w lizosomach . Kobitolimod jest syntetycznym oligonukleotydem wyprodukowanym na bazie DNA i poprzez podobieństwo strukturalne do epitopów bakteryjnych (DNA) pobudza receptor TLR-R9 przyczyniając się m.in. do zwiększenia wytwarzania przeciwzapalnej IL-10 i zmniejszenia wytwarzania prozapalnej IL-17. CO…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds