Przeszczep flory jelitowej u osób z IBS

Przeszczep flory jelitowej u osób z IBS

W kontrolowanym badaniu klinicznym podanie dojelitowe, czyli przez zgłębnik, chorym z zespołem jelita nadwrażliwego (IBS) flory jelitowej od zdrowego dawcy wiązało się u blisko 3 na 4 pacjentów z poprawą w kolejnych latach obserwacji. Niemniej wiele intrygujących pytań czeka tu na odpowiedź.

W chorobach zależnych między innymi od składu flory jelitowej rozważa się przeniesienie pewnej ilości treści jelita grubego od osoby zdrowej do pacjenta. Pomysł nie jest nowy, ale dopiero współcześnie jest racjonalnie i szczegółowo badany.

Jednak jest ciągle wiele niepewności związanych ze stosowaniem tej metody. Podstawową jest wybór „dawcy”.

W materiale opublikowanym w kwietniu 2022 r. na łamach renomowanego pisma Gastroentrology oceniono u pacjentów z IBS, jak długo utrzymuje się zmniejszenie dolegliwości po przeniesieniu bakterii dawcy. W tym celu zaprojektowano badanie kliniczne z grupą kontrolną, która otrzymywała placebo.

Zatem uczyniono kolejny krok w stronę potwierdzenia efektywności tego sposobu leczenia, choć wiele z wymienionych wcześniej pytań klinicznych ciągle wymaga odpowiedzi.

Trzeba też znaleźć rozwiązania dla wyzwań technologicznych, czyli np. jak pozyskiwać na skalę przemysłową (jeśli byłaby taka potrzeba), powtarzalne serie takiego preparatu?

 

Fotografia: Trương Đoàn / Pixabay