Tofacytynib a artropatia w chorobach zapalnych jelit


Inhibitory JAK są skuteczne we wskazaniach reumatologicznych. Jednak w colitis ulcerosa przebiegającym z objawami stawowymi, z powodu ich niejednorodnej patogenezy, podobne korzyści mogą, ale nie muszą wystąpić. Co wynika z badań klinicznych? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – tofacytynib jest inhibitorem kinaz z rodziny JAK, tzw. kinaz janusowych. W komórkach ludzkich preferencyjnie hamuje sygnalizację heterodimerycznych receptorów cytokin, z którymi łączą się kinazy JAK3 i (lub) JAK1 . W USA i w EU w 2018 r. został dopuszczony do stosowania we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego , . Nie potwierdzono natomiast jego skuteczności w chorobie Leśniowskiego-Crohna. CO NOWEGO – przeanalizowano dane z badań randomizowanych z tofacytynibem (10 mg dwa razy dziennie) u chorych wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, uwzględniając obecność objawów pozajelitowych na początku leczenia indukującego odpowiedź (OCTAVE Induction 1 i 2), po jej zakończeniu oraz w trakcie i na koniec leczenia podtrzymującego (OCTAVE Sustain). Najczęstszym objawem pozajelitowym w tym zestawieniu była aktywna lub występująca w wywiadzie artropatia. W obu badaniach oceniających indukcję większość pacjentów, zarówno leczonych aktywnie jak i otrzymujących placebo, nie doświadczyło żadnej zmiany nasilenia dolegliwości ze strony stawów (było to odpowiednio 81.3% i 85.7%), a poprawę odczuwało tylko kilkanaście procent pacjentów (15.6% i 14.3%) . Natomiast na koniec leczenia podtrzymującego poprawę…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.

This will close in 20 seconds

Zamierzasz wylogować się z witryny
ibdinfocus.com?

WYLOGUJ SIĘ

This will close in 0 seconds