Ustekinumab a przetoki

Przetoki okołoodbytowe w CD ciągle oczekują na bardziej skuteczną terapię. Oceniono czy ustekinumab może być w tych przypadkach rozwiązaniem.

Scand J Gastroenterol, styczeń 2021 r. Przetoki okołoodbytowe w chorobie Leśniowskiego-Crohna ciągle oczekują na bardziej skuteczną terapię. Czy ustekinumab może być w tych przypadkach rozwiązaniem? PUNKT WIDZENIA CO WIADOMO – obecnie jedynym lekiem biologicznym z zarejestrowanym wskazaniem do leczeniem przetok w chorobie Leśniowskiego-Crohna jest teraz infliksymab . W terapii złożonych przetok okołoodbytowych można stosować natomiast darwadstrocel, który zawiera mezenchymalne komórki macierzyste . CO NOWEGO – w styczniu 2021 opublikowano przegląd systematyczny wykonany z myślą o ocenie przydatności ustekinumabu w tym wskazaniu. Uwzględniono 9 badań z udziałem 396 pacjentów. Po 8, 24 i 52 tygodniach w skumulowanej populacji z 9 badań odpowiedź odnotowano odpowiednio u 41%, 39,7% i 55,9%, a remisję u 17.1%, 17.7% i 16.7%, co autorzy interpretują jako sygnał świadczący o możliwej przydatności ustekinumabu w leczeniu przetok okołoodbytowych w chorobie Leśniowskiego-Crohna . Ryc. Efektywność ustekinumabu w leczeniu przetok w chorobie Leśniowskiego-Crohna. Dane ze skumulowanej populacji 396 chorych z 9 badań. CD – choroba Leśniowskiego-Crohna. Na podstawie: Attauabi M i wsp. Scand J Gastroenterol. 2021 Jan;56(1):53-58. KONTEKST – w interpretacji wyniku badań nad przetokami w chorobie Leśniowskiego-Crohna istotne są definicje, czyli dobre zrozumienie tego, co zdaniem autorów oznacza wygojenie przetoki. W przeciwnym razie, jeśli dominuje ocena kliniczna lub opinia pacjenta i…

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.