Życie towarzyskie a sprawność umysłowa w dojrzałym wieku

Życie towarzyskie a sprawność umysłowa w dojrzałym wieku

The Lancet- Healthy Longevity, październik 2022 r. Na łamach tematycznego „klona” tego znanego pisma medycznego, który jest poświęcony – jak wynika z podtytułu – wszystkiemu, co sprzyja zdrowej długowieczności, opublikowano analizę związku różnych form aktywności społecznej z funkcjami poznawczymi starzejącego się człowieka. Czy życie towarzyskie rzeczywiście jest korzystne, czy to też jest mit?

CO NOWEGO – zebrano dane z 13 długookresowych projektów badawczych oceniających wpływ różnych zjawisk społecznych na funkcje poznawcze uczestników.

W sumie z obszaru obu Ameryk, Europy, Azji i Australii zebrano informacje o bez mała 39 tysiącach osób, którzy co najmniej dwukrotnie poddali się ocenie wypełniając ankiety. Obserwacja w niektórych przypadkach trwała nawet 15 lat.

W analizie statystycznej wykazano, że pozostawanie w związku lub małżeństwo korzystniej rokowało dla zmniejszania się funkcji poznawczych niż samotność lub stały stan wolny.

W porównaniu do osób samotnych dzielenie życia z drugą osobą, cotygodniowe interakcje z rodziną lub przyjaciółmi lub w grupach sąsiedzkich zmniejszały tempo pogarszania się pamięci oraz kompetencji językowych.

Osoby nigdy nie odczuwające samotności dłużej zachowywały nie tylko funkcje poznawcze, ale i wykonawcze w porównaniu do tych, którzy często deklarowali osamotnienie. Innymi słowy mieli lepszą uwagę, rozumienie i pamięć oraz sprawniej rozwiązywali swoje problemy.

Referencja:

  1. Samtani S. i wsp. Associations between social connections and cognition: a global collaborative individual participant data meta-analysis. Lancet Healthy Longev. 2022 Oct 20;S2666-7568(22)00199-4. doi: 10.1016/S2666-7568(22)00199-4.

Fotografia: Brigitte Werner / Pixabay