Czy i kiedy odstawić infliksymab w remisji colitis ulcerosa?


Rzadko mamy do dyspozycji dane z badania prospektywnego z randomizacją, w którym oceniano skutki zaprzestania skutecznej terapii. PROBLEM KLINICZNY – jeśli przewlekłe stosowanie anty-TNFα prowadzi do podtrzymania remisji, daje to pacjentom niewątpliwe korzyści, ale też jest większe ryzyko zakażeń i wystąpienia chorób nowotworowych. Czy można, a jeśli tak to kiedy i u kogo te leki odstawić? PUNKT WIDZENIA CO NOWEGO – 95 pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego nie stosujących już GCS i będących w remisji, i którzy od co najmniej 6 miesięcy cały czas otrzymywali infliksymab w dawce 5 mg/kg mc, przydzielono bądź do grupy, w której zaprzestano leczenia biologicznego, bądź do grupy kontynuującej tą terapię . W 48 tygodniu 80,4% osób kontynuujących terapię pozostawała w remisji, a jedynie 54,3% spośród tych, którym odstawiono lek . Różnica 27,3% była istotna statystycznie ( p=0.0059). KONTEKST – wydaje się, że różnica jest także bardzo istotna klinicznie. Podkreśla ona rolę badań poszukujących predyktorów zarówno nawrotu choroby, jak i możliwości pozostawania w remisji mimo zaprzestania leczenia. FORUM OPINII Referencja: Kobayashi T i.wsp. Discontinuation of infliximab in patients with ulcerative colitis in remission (HAYABUSA): a multicentre, open-label, randomised controlled trial Lancet Gastroenterol Hepatol 2021 Jun;6(6):429-437. doi: 10.1016/S2468-1253(21)00062-5.

Ta zawartość została ograniczona tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się , aby wyświetlić tę treść.